Så här går en OVK-besiktning till

OVK-perioden startar med eldnings-säsongen
5 januari 2024
Franska Bukten utför OVK-besiktning på hundratals fastigheter i Stockholm varje år. OVK-besiktningen gäller bostadsrättsföreningar och lägenheter såväl som näringsfastigheter och privatbostäder.


Franska Bukten utför OVK-besiktning på hundratals fastigheter i Stockholm varje år. OVK-besiktningen gäller bostadsrättsföreningar och lägenheter såväl som näringsfastigheter och privatbostäder. Nedan visar vi kortfattat hur en OVK-besiktning genomförs. Processen är smidig och genomförs på ett sätt som förenklar för fastighetsägaren.

Det första som sker är att fastighetsägaren (BRF eller liknande) beställer och planerar utförandet av OVK med Franska Bukten. Vi kommer överens om datum, tid och kommunicerar med de boende i lägenheterna.

OVK-besiktningen genomförs för fastighetens ventilationssystem och alla enskilda lägenheter, lokaler samt gemensamhetsutrymmen. Våra besiktningsmän startar oftast direkt på morgonen, med nyckelinsamling vid entrén samt möte med representanter för fastigheten.

Ett viktigt inspektionsområde är hur friskluft tillförs rummen. Det innebär bl a att vi besiktar friskluftsventiler och ser om de är smutsiga eller rätt dimensionerade. Med instrument mäter vi luftflödet från varje rum. Smutsiga eller icke fungerande ventiler får anmärkningar i OVK-protokollet. Vi ser över byggnadens luftbehandlingsaggregat genom mätning, kontroll och funktionstester.

OVK-besiktningsprotokollet är en del av leveransen.

Vi ser över byggnadens luftbehandlingsaggregat genom mätning, kontroll och funktionstester.

Alla mätningar och noteringar sammanställs i ett OVK-besiktningsprotokoll. Protokollet ger en översikt över byggnadens olika ventilationssystem. Den listar vilka brister som finns och vilka anmärkningar som måste åtgärdas innan ombesiktning. OVK-besiktningsprotokollet skickas till fastighetsägaren (beställaren av OVK-besiktningen) samt registreras hos kommunen.

Läs mer om oss

  • Möjligheternas byggregler
    Boverket genomför en omfattande översyn av sina byggregler inom ramen för projektet “Möjligheternas byggregler”. Målet är att skapa ett tydligt och sammanhållet regelverk anpassat till en […]
  • OVK-perioden startar med eldnings-säsongen
    Inom fastighetsdrift brukar man prata om eldningssäsong. Det är perioden då våra fastigheter behöver värmas upp för att lägenheter och lokaler där människor vistas ska vara behagliga.
  • Så här går en OVK-besiktning till
    Franska Bukten utför OVK-besiktning på hundratals fastigheter i Stockholm varje år. OVK-besiktningen gäller bostadsrättsföreningar och lägenheter såväl som näringsfastigheter och privatbostäder.