Energi- och klimatsimuleringar

Kv. Signalen 3

AB Franska Bukten fick i uppdrag att utföra energiberäkning av ett planerat nybygge av en kontorsbyggnad om ca 45 000 m2. I uppdraget ingick även att bedöma vilket distributionssystem för kyla (luft kontra vattenburet) som var mest energieffektivt. Det utfördes även klimatsimuleringar på kritiska rum.

Gasverket, Norra Djurgårdsstaden

Gasverket i Norra Djurgårdsstaden är ett område som består av ca 20 befintliga byggnader som skall renoveras för att användas som lokalbyggnader. I uppdraget ingick att beräkna den teoretiska energianvändningen i de befintliga byggnaderna för att sedan beräkna den teoretiska energianvändningen efter renovering. Ett unikt objekt som ingick i detta är en äldre gasklocka som skall göras om till hotell- och konsertverksamhet.

Kv. Bildhuggaren

Uppdraget gick ut på att beräkna energianvändningen samt bedöma termiskt klimat vinter- och sommartid, solvärmelasttal samt effektbehov för ett planerat nybygge av äldreboende samt förskola.

Kv. Apeln 8

Pågående projekt där vi för Miljöbyggnad bedömer Indikatorerna 1, 3, 10 & 11 i en befintlig kontorsbyggnad om ca. 18 000 m2.

Energikartläggning i Stora företag

 

AcadeMedia

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år, berörs av lagen.

AB Franska Bukten har under 2016/17 arbetat med energikartläggning av AcadeMedias samtliga enheter inom utbildningsbranschen, från förskola via grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildningar. Kartläggningen berör all den energi företaget har rådighet över och innefattar utöver fastighetsenergi även verksamhetsel och transporter.

OVK-besiktningar

Rikshem Skolfastigheter i Nacka AB

AB Franska Bukten har utfört OVK-besiktningar i kundens hela fastighetsbestånd av skolfastigheter i Nacka, totalt 39 st. fastigheter.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. AB Franska Bukten har haft ramavtal gällande OVK-besiktningar med Micasa sedan 2010 och förlängde avtalet 2014 till och med 2016 med option på ytterligare 2 år. Nyligen nyttjades optionen och avtalet sträcker nu till 2018. Under pågående år 2017, ska vi utföra OVK i 45 st. fastigheter i varierande storlek.

Solvalla

På uppdrag av AB Trav och Galopp utförde vi OVK-besiktning i Hästsportens Hus på Solvalla. Totalt 8 st. ventilationsaggregat betjänar byggnaden.

Tele2 Arena

AB Franska Bukten utförde i samband med idrifttagandet av arenan 1:a besiktning OVK över samtliga ventilationssystem i arenan. Beställare var PEAB.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

AB Franska Bukten utför löpande OVK-besiktning i Stockholm åt bostadsrättsföreningar som förvaltas av SBC.

Ventilationsservice & Entreprenad

 

Kommer snart…

Kundbetyg: / 5

Läs mer om oss på reco.se