Vi har över 15 års erfarenhet

Sedan starten har vi kontinuerligt arbetat med nya kunder som sedan blir återkommande kunder. Vi ser det som ett kvitto på att de är nöjda med Franska Bukten!

 KV. SIGNALEN 3


AB Franska Bukten fick i uppdrag att utföra energiberäkning av ett planerat nybygge av en kontorsbyggnad om ca 45 000 m2. I uppdraget ingick även att bedöma vilket distributionssystem för kyla (luft kontra vattenburet) som var mest energieffektivt. Det utfördes även klimatsimuleringar på kritiska rum.OLAUS PETRI KYRKA


AB Franska Bukten utförde på uppdrag av Oscars Församling en ventilation- och energientreprenad på Olaus Petri kyrka belägen vid Laudgårdsgärdet i Stockholm. Arbetet resulterade i en modernisering av byggnadens existerande luftbehandlingssystem från 60-talet av typ FT utan återvinning där totalt tio olika system byggdes om till två gemensamma system med värmeåtervinning. Tack vare detta, kunde Församlingen nå en total energibesparing på omkring 300 000 kWh/år.
GASVERKET, NORRA DJURGÅRDSSTADEN


Gasverket i Norra Djurgårdsstaden är ett område som består av ca 20 befintliga byggnader som skall renoveras för att användas som lokalbyggnader. I uppdraget ingick att beräkna den teoretiska energianvändningen i de befintliga byggnaderna för att sedan beräkna den teoretiska energianvändningen efter renovering. Ett unikt objekt som ingick i detta är en äldre gasklocka som skall göras om till hotell- och konsertverksamhet.LOCUM, OMRÅDE STOCKHOLM SYD


Locum AB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. De utvecklar, bygger och förvaltar i huvudsak sjukhus och andra typer av vårdinrättningar. AB Franska Bukten har under perioden 2019-2023 ramavtal gällande OVK-besiktningar och Energideklarationer för flertalet sjukhus belägna i område Stockholm Syd.


Om Franska Bukten


AB Franska Bukten är ett modernt konsult- och serviceföretag inom fastighetsteknik. Vi är i dagsläget ca 50 medarbetare som främst arbetar med OVK-besiktningar, energiberäkningar, ventilationsservice och entreprenader. Vi arbetar framförallt i Stockholm och kringliggande kommuner men är även verksamma i Uppsalaområdet och har sedan 2015 ett lokalkontor i Sandviken.

Vi har varit verksamma sedan 2008 då vi startade vår verksamhet från lokaler i Franska bukten vid Slussen i Stockholm. Numera har vi kontorslokaler på Johan Skyttes väg i Älvsjö.