Radontjänster

Kontakta oss för mer information om radon. Skriv gärna lite kort om vilket företag, förening eller offentlig organisation du representerar.    Ansvarig för radon-relaterade tjänster
   

  Radon


  Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Gränsvärdet för radon ligger på 200 Bq/m3

  Erbjudande inom radon

  • Långstids-, korttids- eller momentanmätning av radon
  • Radonutredning för att hitta varifrån radonet kommer in i byggnaden
  • Radonåtgärder så som radonsug eller ökning av luftomsättning
  Magnus Worén måste vara den bästa och mest service-minded person som finns!

  Håkan K, Byggträdet AB

  Om radon 

  Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

  Radonutredning

  Har ni genomfört en radonmätning som påvisar förhöjda värden av radon (200 Bq/m3 )? Då är nästa steg att kontrollera var ifrån radonet kommer och vilka åtgärder som kan vara mest lämpliga för er situation.

  Vi hjälper er med konsultation och radonutredning där vi projektanpassar utredningen efter behov.

  Radonutredning 

  Radonåtgärder kan göras på flera olika sätt beroende på varifrån Radonet kommer. Har du till exempel blåbetong i din fastighet är luftomsättningen viktig och då kan det vara lämpligt att installera mekanisk till- och frånluft med återvinning (FTX). På så vis ökas omsättningen av luft vilket gör att radonet ventileras bort.

  Har du istället markradon i din fastighet, är det ofta mer lämpligt att skapa ett undertryck under fastigheten eller i marken så att radongasen inte letar sig in i byggnaden. Detta gör man bland annat med Radonsug, olika fläktinstallationer i grunden eller utvändig fläktinstallation som suger ut luften från grunden

  Så här ordnar ni radonmätningen

  • IdagFyll i formuläret

   Gör en offertförfrågan för radonmätning genom att fylla i formuläret
  • Inom 48hVi återkommer med en offert

   Vi återkommer med en offert för att göra en radonmätning i din fastighet
  • När det passar digGodkänn och beställ

   Vi bokar in en tid för start av radonmätningen
  • När det passar digUtförande av radonmätning

   Efter att du bokat in ett datum som passar dig och dina behov, utför vi mätningen under en period på minst två månader. Desto längre mätning, desto bättre resultat!
  • Ca. två månader senareInsamling av radondosor

   Efter att mätningen är färdig bokar vi in en ny tid för att samla in dosorna
  • 2021Analys av radondosor

   När vi samlat in radondosorna skickas dessa till laboratorium för analys. Efter att vi fått resultatet av analysen återkommer vi med mätresultat och rapporter samt skickar in dessa till kommunen

  Så görs radonmätning 

  Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Franska Bukten hjälper er med radonmätning så den blir utförd på ett korrekt sätt. 

  Tre sätt att mäta radon

  Långtidsmätning
  Detta är det mest noggranna mätresultatet som ger ett korrekt årsmeddelvärde.
  Korttidsmätning
  Vi placerar ut radondosor under en period på 10 dagar för att få en indikation på radonvärdet i din fastighet.
  Momentanmätning
  Mätningen erbjuder ett snabbt svar redan efter 10 minuter. Nackdelen är att värdet inte är lika noggrant som vid en långtidsmätning. Denna metod används främst vid utredning efter till exempel en långtidsmätning som påvisat förhöjda värden. Då är det med denna metod bland annat möjligt att lokalisera radonkällan.

  Radonmätning i Stockholm


  En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto bättre resultat får radonmätningen.

  Radonhalten varierar ofta kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Därför är det viktigt att mäta under lång tid, minst två månader, för att kunna göra en skattning av årsmedelvärdet.

  Behöver du en radonmätning snabbt, för att få ett ungefärligt värde, så kan du göra en korttidsmätning. Då mäter du under en kortare tidsperiod. Om mätningen sker med spårfilm måste du mäta i minst sju dagar. En korttidsmätning är dock bara rådgivande, den kan inte användas för något myndighetsbeslut.

  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER