Energi-kartläggning

Behöver du hjälp med energikartläggning? Kontakta oss för mer information.


 

   

  Ansvarig för energianalys

  JONAS HED
  08-400 615 05
  jonas.hed@franskabukten.se

  Energikartläggning 


  Franska Bukten erbjuder energianalyser på dina byggnader för att kartlägga och analysera fastighetens energianvändning. Vi har certifierade konsulter enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL). Genomförandet av energianalysen sker på väl inarbetat sätt och ger dig en trygg och smidig upplevelse.

  Vad vi erbjuder

  • Energikartläggning inom stora företag (EKL)
  • Energianalys
  • Skräddarsydda energibesparande åtgärder
  • Inventering av energisystem
  Väldigt professionell energianalys som i slutänden sparade vår BRF på tiotusentals kronor årligen.

  Jerker Svanberg, BRF Svalan

  Energi-kartläggning av Franska Bukten

   

  Syftet med en energikartläggning är att analysera och fördela fastighetens energianvändning. I samband med att du gör en beställning hos oss samlar vi in all information som finns tillgänglig om fastigheten. Det kan till exempel röra sig om konstruktions-, arkitekt- och VVS-ritningar, eller energistatistik gällande värme, el, vatten och kyla. Vi samlar även in tidigare besiktningsprotokoll och övrig byggnadsinformation såsom ytor, verksamheter, system etc. Innan det är dags att besöka byggnaden, studerar och analyserar vi all information för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om projektet.

  Resultat och analyser presenteras sedan i en utförlig rapport. El- och temperaturloggningar, mätvärden och termografibilder redovisas i bilagor. Du får samtliga förslag till åtgärder för att sänka energianvändningen. Vi beräknar investeringskostnad och utför LCC-kalkyl för respektive åtgärdsförslag.

  Våra kontor finns i Sandviken med huvudkontor  i Stockholm. Det är enkelt för våra konsulter att besöka er Mälardalen, Uppsala och Gävle.

   

  I första hand sammanställs företagets totala energianvändning i den övergripande energikartläggningen. Därefter övergår arbetet till den detaljerade kartläggningen där endast den betydande energianvändningen ingår, vilket omfattas av de kostnadseffektiva åtgärderna. Under den detaljerade kartläggningen utförs platsbesök, energibesiktningar och mätningar för att identifiera potentiella åtgärder samt kartlägga hur företagets totala energianvändning fördelas mellan energianvändare. 

  Slutligen sammanställs resultaten i en utförlig energikartläggningsrapport och rapporteras därefter in till Energimyndigheten. 

  Energikart-
  läggning i stora företag (EKL) 

  Energikartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Kartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Energikartläggningen omfattar all energi som företaget har rådighet över och är giltig i max 4 år.

  Vilka omfattas av lagen EKL?

  Företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år, berörs av lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft.

   

  Så här ordnar ni energianalysen


  • IdagFyll i formuläret

   Gör en kostnadsfri offertförfrågan för energianalys på din fastighet
  • Inom 48 timmarVi återkommer med en offert

   Du får en offert för utförande av en energianalys
  • När det passar digGodkänn och beställ

   Du genomför beställningen och vi samlar in teknisk information om byggnaden som förberedelse inför analysen
  • I samband med beställningBoka tid till förbesiktning

   När vi fått all teknisk information, byggnadsritningar och energistatistik (värme, el, vatten) förbereder vi en teknisk besiktning av byggnaden och bokar en tid till förbesiktning
  • Dagen efter att all information samlats inFysisk förbesiktning

   Under förbesiktningen skaffar vi oss en översiktlig bild av fastigheten och dess system och planerar vilka mätningar som ska utföras
  • När det passar digInstallation av loggningsutrustning

   Vi installerar loggningsutrustning för löpande mätning av elförbrukning och temperaturer på flertalet referenspunkter i fastigheten. Tappvarmvattentemperatur uppmäts vid tappställen
  • När det passar digFysisk besiktning

   Vi inspekterar byggnadens klimatskal, installationer, ventilations-, värme- och kylsystem. Drifttider och driftvillkor analyseras. Totalluftflöden mäts och utvärderas där det är möjligt.
  • Ett par dagar senareEnergianalys

   Analys av all insamlad information från samtliga moment. Potentiella åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen beräknas och LCC-kalkyler genomförs
  • Slutleverans vid färdigställandeFörslag för att sänka energianvändning

   Efter besiktning beräknar vi kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen samt underlag för hur bygganden bör skötas för att optimera driften.

  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER