Category

Nyheter

Summering av 2014

By | Nyheter | No Comments

2014 var ett händelserikt år på Franska Bukten. Utöver vår befintliga konsultverksamhet startade vi vid årsskiftet 2013/2014 en ny avdelning inom ventilationsområdet som vi kallar för Service/Entreprenad…

Read More

Projektering av VVS-installationer

By | Nyheter | No Comments

AB Franska Bukten erbjuder VVS-projektering vid om- och nybyggnationer. Ritningarna tas fram med stöd av objektsorienterade CAD-program för 3D-simuleringar. Detta för att ge möjligheter till bland annat göra kollisionskontroller, beräkningar…

Read More

Nyanställning av konsult

By | Nyheter | No Comments

AB Franska Bukten har anställt Jonas Karlsson som energikonsult. Jonas kommer senast från Projektengagemang och kommer främst arbeta med olika typer av energiutredningsuppdrag, energiberäkningar och energideklarationer. Vi hälsar Jonas varmt…

Read More