Category

Nyheter

Summering av 2014

By | Nyheter | No Comments

2014 var ett händelserikt år på Franska Bukten. Utöver vår befintliga konsultverksamhet startade vi vid årsskiftet 2013/2014 en ny avdelning inom ventilationsområdet som vi kallar för Service/Entreprenad…

Read More

Projektering av VVS-installationer

By | Nyheter | No Comments

AB Franska Bukten erbjuder VVS-projektering vid om- och nybyggnationer. Ritningarna tas fram med stöd av objektsorienterade CAD-program för 3D-simuleringar. Detta för att ge möjligheter till bland annat göra kollisionskontroller, beräkningar…

Read More