OVK-perioden startar med eldnings-säsongen

Så här går en OVK-besiktning till
16 december 2022
Möjligheternas byggregler
21 maj 2024
Inom fastighetsdrift brukar man prata om eldningssäsong. Det är perioden då våra fastigheter behöver värmas upp för att lägenheter och lokaler där människor vistas ska vara behagliga.


OVK under eldningssäsong

Sent på våren eller i början av sommaren stängs uppvärmningen av, inte bara för trivselns skull utan även av driftskostnadsskäl. I Stockholm har vi ett klimat som gör att eldningssäsongen startar runt början av oktober. Självdragsventilation fungerar som bäst när det är kallt ute då de termiska drivkrafterna är som störst. Därav rekommenderas att OVK-besiktning i självdragssystem utförs just under eldningssäsongen 1 oktober t.o.m 30 april.

Radonmätningar

Även radonmätningar för årsmedelvärde skall utföras under eldningssäsong enligt riktlinjer från Strålsäkerhetsmyndigheten. Eftersom årsmedelvärdet måste mätas under minst 2 månader under eldningssäsong så innebär det i praktiken att mätningen måste påbörjas senast i slutet av februari.

Läs om hur vi kan hjälpa er med radonmätning.

Boka OVK-besiktning

Kontakta oss för att prata om och planera in er nästa OVK.

Läs mer om oss

  • Möjligheternas byggregler
    Boverket genomför en omfattande översyn av sina byggregler inom ramen för projektet “Möjligheternas byggregler”. Målet är att skapa ett tydligt och sammanhållet regelverk anpassat till en […]
  • OVK-perioden startar med eldnings-säsongen
    Inom fastighetsdrift brukar man prata om eldningssäsong. Det är perioden då våra fastigheter behöver värmas upp för att lägenheter och lokaler där människor vistas ska vara behagliga.
  • Så här går en OVK-besiktning till
    Franska Bukten utför OVK-besiktning på hundratals fastigheter i Stockholm varje år. OVK-besiktningen gäller bostadsrättsföreningar och lägenheter såväl som näringsfastigheter och privatbostäder.