OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)

Franska Bukten gör genomförandet och upplevelsen av OVK-besiktningen smidig. Tusentals fastigheter i Stockholm behöver varje år genomföra OVK och Franska Bukten är en av de flitigaste aktörerna inom området. Varje år levererar vi fler än tvåhundra OVK-besiktningar i Stockholmsregionen. Vi fokuserar på tjänsten OVK och jobbar ständigt på att förbättra processen kring detta arbete; offerering, planering, genomförande och leverans av protokoll.

Tack vare vårt OVK-fokus kan vi snabbt presentera en offert till fastighetsägare eller dess representant. Vi behöver följande information kring den byggnad som ska OVK-besiktas:

  • Fastighetsägare
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress (inkl ort)
  • Fastighetens ventilationssystem
  • Antal lägenheter
  • Kontaktperson med kontaktuppgifter
  • Övrig relevant info (näringsverksamhet, …)

OVK med Franska Bukten – i korthet

Vi aviserar samtliga lägenheter ca en vecka i förväg. Besiktningen utförs normalt mellan 08:00 – 16:00. Mot en tilläggskostnad erbjuder även besiktning kvällstid mellan 17.00-20.00 eftersom det är då de flesta boende är hemma och inte behöver ta ledigt.

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Så här går en OVK-besiktning till

Om OVK i Stockholm

För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd.

OVK besiktningen skall utföras av certifierad funktionskontrollant med OVK behörighet.
Stadsbyggnadskontoret övervakar att ägare till byggnader i Stockholm fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala

Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala. Här finns kontaktuppgifter för dig som är intresserad av OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala.

Hur ofta ska OVK göras?

Hur ofta OVK ska göras hittar du enkelt i tabellen nedan:

Byggnad och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

Om olika ventilationssystem

S-ventilation = Självdragsventilation
F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation
FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft
FX-ventilation = F-ventilation med återvinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med återvinning

Förberedelse inför OVK besiktningen

Fastighetsägaren tillhandahåller underlag så att vi kan räkna fram ett pris på besiktningen och göra förberedelser av utrustning och dokument. I underlaget finns bland annat fastighetsbeteckning, antalet lägenheter och vilken typ av ventilationssystem som byggnaden har. Vi kommer överens om datum, tid och på vilket sätt våra kontrollanter kan komma in i lägenheterna. Informationslappar lämnas i de boendes brevlådor och de ombeds att antingen befinna sig hemma under besiktningstiden, lämna tillåtelse att gå in via huvudnyckel eller genom nyckelöverlämning på bestämd tid (t ex på morgonen på väg till jobbet).

Genomförande av besiktning

Våra certifierade kontrollanter går från lägenhet till lägenhet och genomför mätningar, observationer och skriver protokoll. Vi noterar vilket ventilationssystem som används och säkerställer att rätt ventilationsdon och ventiler finns. Luftflödet mäts i liter/sekund och vi kontrollerar att det inte råder bakdrag eller felaktiga installationer. Ventiler och kanalers skick bedöms. Allt protokollförs.

Slutleverans av besiktningsprotokoll

Vi dokumenterar besiktningen och skapar ett underlag med eventuella anmärkningar som fastighetsägaren kan använda ifall åtgärder behöver utföras. När en besiktning är genomförd får fastighetsägaren ett dokument ”OVK-intyg” som visar resultatet av besiktningen, datum och att det är Franska Buktens certifierade kontrollant som utfört besiktningen.

Ett besiktningsprotokoll skickas till Stockholms Stadsbyggnadskontor som arkiverar att fastighetens ägare fullgjort sin OVK-plikt.

Service och entreprenad inom ventilation i Stockholm

Vi servar och underhåller fastigheters ventilationssystem och ser till att inomhusmiljön blir bra och att driften energioptimeras. Franska Bukten jobbar också i olika entreprenadformer. Läs mer om service och entreprenad inom ventilation i Stockholm.

För mer info om OVK

Fredrik Jönsson

076-112 60 22
fredrik.jonsson@franskabukten.se

OVK offertförfragan


OVK-kartan i Stockholm

Franska Bukten är ett av de snabbast växande företagen inom OVK-besiktningar i Stockholm. Nedan ser du en karta med några av de OVK-besiktningar som vi har genomfört.

Loading map ...

Planerade OVK

Här lägger vi ibland in planerade OVK-besiktningar för att informera våra kunder.

 

Redan genomförda besiktningar

Franska Bukten genomför varje år över 200 OVK-besiktningar i Stockholm. Som en del av servicen till våra BRF-kunder publicerar vi på franskabukten.se/ovk/ praktisk information som rör besiktningen, exempelvis datum, tider och kontaktinformation. De boende hittar där bra information för planeringen och minnet.

När OVK:n genomförts flyttar vi löpande över info om besiktningarna till sidan ”Genomförda OVK” för framtida referens skull.