Be om OVK-offert  Ansvarig för OVK

  FREDRIK JÖNSSON
  08-400 615 01
  fredrik.jonsson@franskabukten.se

   

  OVK-besiktning  


  Franska Bukten gör genomförandet och upplevelsen av OVK-besiktningen smidig. Tusentals fastigheter i Stockholm behöver varje år genomföra OVK och vi på Franska Bukten är en av de flitigaste aktörerna inom området. Varje år levererar vi fler än tvåhundra OVK-besiktningar i Stockholmsregionen. Vi fokuserar på tjänsten OVK och jobbar ständigt på att förbättra processen kring detta arbete; offerering, planering, genomförande och leverans av protokoll.

  Tack vare detta fokus kan vi snabbt presentera en offert till dig som fastighetsägare eller representant. För att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt behöver vi på förhand lite information kring den byggnad som ska OVK-besiktas, se nedan. 

  Underlag ifrån er

  • Fastighetsägare
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress (inkl ort)
  • Typ av ventilationssystem
  • Antal lägenheter
  • Kontaktperson med kontaktuppgifter
  Stort tack för allting, det har varit så lätt att ha att göra med er! Vi vet verkligen vilka vi ska kalla på när det är dags för nästa OVK.

  BRF Kräklan

  OVK i korthet

   

  För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden behöver ägaren se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd. 

  OVK besiktningen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant med OVK behörighet. 

  Vi aviserar samtliga lägenheter cirka en vecka i förväg och besiktningen utförs normalt mellan kl. 08:00 – 16:00. 

  På AB Franska Bukten arbetar ett stort antal riksbehöriga OVK-besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade. 

   

   


  OVK i Stockholm

  Franska Bukten är en av de största aktörerna inom OVK i Stockholm. Vi har erfarenhet av OVK inom alla typer av fastigheter; BRF:er, skolor, kommersiella lokaler, sjukhus etc.

  OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala

  Franska Bukten har lokalkontor i Sandviken. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi ständigt personal i Gävleborg, Dalarna och Uppsala med omnejd.


  Så här ordnar ni OVK


  • nuBe om offert via formuläret

   Gör en offertförfrågan för OVK för er fastighet
  • när det passar erOVK-besiktning

   Franska Buktens certifierade OVK-kontrollanter går från lägenhet till lägenhet och genomför mätningar, observationer och skriver protokoll.
  • någon dag efter OVK-besiktningenLeverans av OVK-protokoll

   Ni får en rapport med protokoll och besiktningsresultat. Fastighetsägaren får även ett ”OVK-intyg” som visar resultatet av besiktningen med datum, signerat av Franska Buktens certifierade kontrollant.
  • samma dag som OVK-rapporteringOVK-rapportering till kommunen

   Franska Buktens OVK-kontrollant rapporterar OVK-protokollet till kommunens ansvariga enhet, exempelvis Stockholms Stadsbyggnadskontor. De arkiverar att fastighetens ägare fullgjort sin OVK-plikt.
  • när ni önskarÅtgärdsförslag

   Fastighetsägaren kan använda OVK-rapporten som underlag ifall åtgärder behöver utföras. Om ni önskar hjälper Franska Bukten till med att ta fram förslag för åtgärda de eventuella brister som fanns vid OVK-besiktningen.

  Hur ofta ska OVK göras?

  OVK-perioder

  Skolor, vårdlokaler och liknande - oavsett typ av ventilationssystem
  Intervall: 3 år
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem
  FT-, FTX-ventilation | Flerbostadshus och kontorsbyggnader
  Intervall: 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
  S-, F-, FX-ventilation | Flerbostadshus och kontorsbyggnader
  Intervall: 6 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER