OVK i norr

Franska Bukten gör genomförandet och upplevelsen av OVK-besiktningen smidig. Genom många års erfarenhet av utförande av tusentals fastigheter är Franska Bukten en av de vanligaste konsulterna att vända sig till. Vi fokuserar på tjänsten OVK och jobbar ständigt på att förbättra processen kring detta arbete; offerering, planering, genomförande och leverans av protokoll.

Tack vare vårt OVK-fokus kan vi snabbt presentera en offert till fastighetsägare eller dess representant. Vi behöver följande information kring den byggnad som ska OVK-besiktas:

 • Fastighetsägare
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetens adress (inkl ort)
 • Fastighetens ventilationssystem
 • Antal lägenheter
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter
 • Övrig relevant info (näringsverksamhet, …)

OVK med Franska Bukten – i korthet

Vi aviserar samtliga lägenheter ca en vecka i förväg. Besiktningen utförs normalt mellan 08:00 – 16:00. Mot en tilläggskostnad erbjuder även besiktning kvällstid mellan 17.00-20.00 eftersom det är då de flesta boende är hemma och inte behöver ta ledigt.

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Så här går en OVK-besiktning till

Om OVK i din kommun

För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd.

OVK besiktningen skall utföras av certifierad funktionskontrollant med OVK behörighet.

OVK i Sandviken

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tillser att fastighetsägare i Sandviken, Ockelbo och Hofors fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll.

OVK i Gävle

Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle övervakar att ägare till byggnader i Gävle kommun fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

OVK i Uppsala

Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala övervakar att fastighetsägare i Uppsala kommun gör OVK samt utför de åtgärder som framkommer vid en OVK.

 

Utförlig information om OVK

På sidan OVK får du mer utförlig information om den obligatoriska ventilationskontrollen, läs om:

 • hur ofta ska ovk göras?
 • om olika ventilationssystem
 • förberedelse inför ovk
 • hur går en OVK till
 • slutleverans av besiktningsprotokoll

 

OVK i Stockholm

Franska Bukten är en av de större aktörerna inom OVK i Stockholm. Här finns kontaktuppgifter till Franska Bukten i Stockholm.

För mer info om OVK i Sandviken, Gävle och Uppsala

 

Magnus Vorén

072-734 87 61
magnus.voren@franskabukten.se

OVK offertförfragan