Miljöbyggnad

Kontakta oss för mer information om Miljöbyggnad. Skriv gärna vilket företag, förening eller offentlig organisation du representerar.     

  Ansvarig för miljöbyggnad

  JONAS HED
  073-821 32 17
  jonas.hed@franskabukten.se

  Miljöbyggnad


  Franska Bukten har lång erfarenhet av Miljöbyggnad för både nyproduktion och befintliga byggnader. Vi kan vara behjälpliga inom en stor mängd av indikatorerna som bedöms. För Miljöbyggnad i projekteringsskedet bedömer vi bland annat inomhusklimat och energianvändning med hjälp av programmet IDA ICE. Vi har även erfaren av Miljöbyggnad iDrift.

  Erbjudandet i korthet

  • Framtagning av byggnadens energiprestanda
  • Bedömning av termiskt klimat
  • Framtagning av solvärmelast
  • Beräkning av värmeeffektbehov
  • Dagsljusberäkningar
  • Legionella
  • Ventilation
  Väldigt professionell energianalys som i slutänden sparade vår BRF på tiotusentals kronor årligen.

  Ann E

  Miljöbyggnad med Franska Bukten

   

  SGBC (Sweden Green Building Council) har etablerat ett certifieringsverktyg kallat Miljöbyggnad iDrift (MBiD). Detta certifieringssystem tillämpas på befintliga byggnader och är framtaget för fastighetsägare som eftersträvar en hållbar fastighetsförvaltning och vill bidra till en minskad klimatpåverkan.

  En byggnad kan certifieras enligt tre betygsnivåer: Brons, Silver eller Guld vilket grundas i antalet poäng som uppnås under certifieringen. 


  Vi erbjuder ett helhetsåtagande för projektledning i arbetet med Mijöbyggnad för fastighetsägarens räkning där vi således kan samordna allt från ansökningsprocessen till utförandefasen och slutförandet av certifieringen.

  Certifieringssystemet bygger på ett poängsystem där vi efter platsbesök i byggnaden bedömer olika kriterier som berör allt från inomhusklimat och byggtekniska lösningar till byggnadens energisystem och klimatpåverkan.

  Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala.

   


  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER