Möjligheternas byggregler

OVK-perioden startar med eldnings-säsongen
5 januari 2024
Boverket genomför en omfattande översyn av sina byggregler inom ramen för projektet “Möjligheternas byggregler”. Målet är att skapa ett tydligt och sammanhållet regelverk anpassat till en […]


Boverket genomför en omfattande översyn av sina byggregler inom ramen för projektet “Möjligheternas byggregler”. Målet är att skapa ett tydligt och sammanhållet regelverk anpassat till en föränderlig bygg- och bostadsmarknad. Dessa nya regler kommer att ge en tydligare ansvarsfördelning mellan Boverket och sektorn. Boverket ansvarar för att förtydliga kraven i lag och förordning, medan branschen tar fram lösningar som uppfyller funktionskraven samt metoder för att verifiera dem. Det handlar inte längre om att detaljstyra, utan om att vara flexibel och funktionsfokuserad. 

Så påverkas vi teknikkonsulter 

Boverkets översyn av byggregler kommer att påverka tekniska konsulter inom fastighetsbranschen på flera sätt. Vi vet i dagsläget inte exakt hur, men säkert är att det kommer innebära ökade och ändrade kompetenskrav. Konsulter måste hålla sig uppdaterade om de nya reglerna och förstå deras konsekvenser. Detta innebär att de behöver öka sin kompetens och utbildning.

Konsulter behöver också anpassa sina arbetsmetoder för att möta de nya funktionskraven. Det kan innebära att de behöver använda nya verktyg eller tekniker. Säkerligen ställs vi på Bukten inför ändringar i fastigheternas tekniska installationer vilket eventuellt innebär ändrade arbetssätt när vid projektering och OVK. Med de nya reglerna blir ansvarsfördelningen tydligare och byggbranschens aktörer ska förstå sitt ansvar och agera i enlighet med det.

Förhoppningen är att de nya föreskrifterna och reglerna ska öka innovationstakten inom byggbranschen. Tack vare att reglerna fokuserar på funktionskrav snarare än detaljerad styrning ge konsulterna mer flexibilitet att hitta lösningar med en större teknisk bredd.

Läs mer om oss

  • Möjligheternas byggregler
    Boverket genomför en omfattande översyn av sina byggregler inom ramen för projektet “Möjligheternas byggregler”. Målet är att skapa ett tydligt och sammanhållet regelverk anpassat till en […]
  • OVK-perioden startar med eldnings-säsongen
    Inom fastighetsdrift brukar man prata om eldningssäsong. Det är perioden då våra fastigheter behöver värmas upp för att lägenheter och lokaler där människor vistas ska vara behagliga.
  • Så här går en OVK-besiktning till
    Franska Bukten utför OVK-besiktning på hundratals fastigheter i Stockholm varje år. OVK-besiktningen gäller bostadsrättsföreningar och lägenheter såväl som näringsfastigheter och privatbostäder.