OVK för BRF Professorn 15, Stockholm

Franska Bukten planerar den 13 mars att genomföra OVK för BRF Professorn 15 på adressen Boråsvägen 18-20, 121 48 Johanneshov. Besiktningen innebär att besiktningsmännen från Franska Bukten genomför okulär besiktning av ventiler och ventilationskanaler samt mäter luftflöden i de boendes lägenheter. De boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1:

Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2:

Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset, Boråsvägen 18. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtals på plats.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 13 mars, 2017
Tid: 7:45-12.00
Kontaktpersoner:
BRF, Jenny Thalen

Franska Bukten,Carl Gustafsson,
mobil: 073-072 31 13
e-post: carl.gustafsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply