OVK för BRF Davidslund

Franska Bukten har bokat in den 12 december för att göra OVK för BRF Davidslund, i fastigheten på adresserna Södra Långgatan 41, 169 59 Solna och Stenhuggarvägen 1, 169 59 Solna. Besiktningen innebär att besiktningsmännen från Franska Bukten genomför okulär besiktning av ventiler och ventilationskanaler samt mäter luftflöden i de boendes lägenheter. De boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1.    Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.     Lämna låset i ytterdörren i serviceläge. Vi kan då med huvudnyckel få tillträde till lägenheten.

Representant från styrelsen kommer att gå med under OVK-besiktningen.

 

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 12 dec, 2016
Tid: 8:00-16.00
Kontaktpersoner:
BRF, Birgitta Callenblad

Franska Bukten,Carl Gustafsson,
mobil: 073-072 31 13
e-post: carl.gustafsson@franskabukten.se

 

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply