OVK-besiktning på BRF Mitisgjutaren, Mitisgatan 3, Fridhemsg 14 i Stockholm

Franska Bukten har planerat in OVK-besiktning för BRF Mitisgjutaren på adresserna Mitisgatan 3, Fridhemsgatan 14, 112 40 Stockholm den 2 november. OVK innebär att ventildon och ventilationskanaler besiktas okulärt samt att luftflöden i boendelägenheterna mäts. Besiktningsprotokollet ger sedan översikt över tillståndet hos fastighetens ventilationssystem samt underlag för eventuellt nödvändiga förbättringsåtgärder. Boende behöver antingen vara hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1. Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.      Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset, Fridhemsgatan 14. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtals på plats.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK-besiktning i Stockholm.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 2 november, 2017
Tid: 7:45-13.00
Kontaktpersoner:
BRF, Tom Lehtinen

Franska Bukten, Glenn Ingelsson,
mobil: 073-073 22 28
e-post: glenn.ingelsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply