OVK-besiktning för BRF Viking Birkastan

Franska Bukten planerar den 21 november att genomföra OVK-besiktning för BRF Viking Birkastan, i fastigheten på adresserna Tomtebogatan 18, 113 38 Stockholm och Vikingagatan 13-15, 113 42 Stockholm. Besiktningen innebär att besiktningsmännen från Franska Bukten genomför okulär besiktning av ventiler och ventilationskanaler samt mäter luftflöden i de boendes lägenheter. De boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1.    Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.     Lämna nyckel till Lena Netterberg på måndag morgon den 21 november, senast 08.30. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK.

Styrelsen låter meddela att de som inte är hemma under besiktningstillfället eller har lämnat nyckel kommer att få bekosta ombesiktning själva.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 21 nov, 2016
Tid: 8:00-16.00
Kontaktpersoner:
BRF, Lena Netterberg,
e-post: lenanetterberg@gmail.com

Franska Bukten,Carl Gustafsson,
mobil: 073-072 31 13
e-post: carl.gustafsson@franskabukten.se

 

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply