OVK-besiktning för BRF Turbinen

Franska Bukten planerar den 14 december att genomföra OVK för BRF Turbinen, i fastigheten Turbinen 18 på adresserna Högalidsgatan 29, 117 30 Stockholm och Folkskolegatan 1, 117 35 Stockholm. Besiktningen innebär att besiktningsmännen från Franska Bukten genomför okulär besiktning av ventiler och ventilationskanaler samt mäter luftflöden i de boendes lägenheter. De boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1.    Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.    Låt styrelsen gå in med nyckel.

Alternativ 2.    Lämna nyckel enligt styrelsens instruktioner. Kontakta Sten E Karlsson, stene.karlsson@telia.com eller 070-66 55 248

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 14 dec, 2016
Tid: 8:00-15.00
Kontaktpersoner:
BRF, Sten E Karlsson,
mobil: 070-66 55 248
e-post: stene.karlsson@telia.com

Franska Bukten,Carl Gustafsson,
mobil: 073-072 31 13
e-post: carl.gustafsson@franskabukten.se

 

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply