OVK-besiktning för BRF Trasten 13 i Stockholm

Franska Bukten har bokat in att genomföra en OVK-besiktning den 23 mars för BRF Trasten 13 på Valhallavägen 52, 114 22 Stockholm. Besiktningen innebär okulär besiktning av ventildon och ventilationskanaler. Vidare mäts luftflöden i boendelägenheterna. Boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1. Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2. Vi använder nyckel som ni redan lämnat i samband med fönsterprojektet. Styrelsen ansvarar för överlämning av nyckel.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten, Stockholm arbetar med OVK-besiktning.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 23 mars, 2017
Tid: 7:45-16.00
Kontaktpersoner:
BRF, Aase Smedler

Franska Bukten, Christian Trankärr,
mobil: 072-205 26 30
e-post: christian.trankarr@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply