OVK-besiktning för Brf Torfyran, Stockholm

Franska Bukten planerar den 7 mars att genomföra OVK-besiktning för BRF Torfyran på adresserna Västmannagatan 90, 113 43 Stockholm och Vanadisvägen 30, 113 46 Stockholm. Besiktningen innebär att besiktningsmännen från Franska Bukten genomför okulär besiktning av ventiler och ventilationskanaler samt mäter luftflöden i de boendes lägenheter. De boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1.          Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.       Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset, Västmannagatan 90. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Alternativ 3.       Lämna nyckel i föreningens brevlåda. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 7 mars, 2017
Tid: 7:45-16.00
Kontaktpersoner:
BRF, Sofie Stamfjord

Franska Bukten,Carl Gustafsson,
mobil: 073-072 31 13
e-post: carl.gustafsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply