OVK-besiktning för Brf Stören 20

Franska Bukten genomför den 11 oktober OVK-besiktning för BRF Stören på adresserna Högbergsgatan 81 och Bengt Ekehjelmsgatan 6, 118 54 Stockholm. Under besiktningen gör besiktningsmännen från Franska Bukten en okulär besiktning av ventildon och ventilationskanaler. Vidare mäter de luftflöden i boendelägenheterna. Boende behöver antingen vara hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1. Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.

Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset, Högbergsgatan 81. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtals på plats.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK-besiktningar i Stockholm.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 11 oktober, 2017
Tid: 7:45-16.00
Kontaktpersoner:
BRF, Karl Erik Dunder

Franska Bukten, Glenn Ingelsson,
mobil: 073-073 22 28
e-post: glenn.ingelsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply