OVK-besiktning för BRF Sländan nr 9, Stockholm

Franska Bukten planerar den 14 mars att genomföra OVK-besiktning för BRF Sländan nr 9 på adresserna Dannemoragatan 22, 113 44 Stockholm och Norra Stationsgatan 53, 113 43 Stockholm. Besiktningen innebär att besiktningsmännen från Franska Bukten genomför okulär besiktning av ventiler och ventilationskanaler samt mäter luftflöden i de boendes lägenheter. De boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1.          Ni är hemma under aviserad tid.

Alternativ 2.       Lämna nyckel till Franska Buktens representant mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset, Dannemoragatan 22. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas tillbaka i postfack på entrévåningen senare samma dag om inte annat avtals på plats.

Alternativ 3:       Ni lämnar personligen nyckel senast på kvällen den 13 mars till Bengt Sundström eller Tor Lindström i styrelsen, detta efter personlig överenskommelse.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 14 mars, 2017
Tid: 7:45-16.00
Kontaktpersoner:
BRF, Magnus Källgren

Franska Bukten,Carl Gustafsson,
mobil: 073-072 31 13
e-post: carl.gustafsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply