OVK-besiktning för Brf Malgomaj 2 i Årsta, Stockholm

Franska Bukten kommer till BRF Malgomaj 2, Dellensvägen 10-12 och Ottsjövägen 16, 120 58 Årsta i Stockholm för OVK-besiktning den 15 november.

Franska Bukten mäter under OVK-besiktningen lägenheternas luftflöden samt gör okulär besiktning av ventildon och ventilationskanaler. Boende behöver antingen vara hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset, Dellensvägen 10. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtals på plats.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK-besiktningar i Stockholm.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 15 november, 2017
Tid: 7:45-14.00
Kontaktpersoner:
BRF, Thomas Klingberg

Franska Bukten, Glenn Ingelsson,
mobil: 073-073 22 28
e-post: glenn.ingelsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply