OVK-besiktning för AKIFA Förvaltning AB

Franska Bukten genomför den 16-17 oktober OVK-besiktning för AKIFA Förvaltning AB på adresserna Frösätrabacken 6-30, 40,  Skärholmen. Under besiktningen gör besiktningsmännen från Franska Bukten en okulär besiktning av ventildon och ventilationskanaler. Vidare mäter de luftflöden i boendelägenheterna. Boende behöver antingen vara hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 5-10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1. Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.

Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset, Frösätrabacken 6. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtals på plats.

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK-besiktningar i Stockholm.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 16-17 oktober, 2017
Tid: 7:45-16.00
Kontaktpersoner:
AKIFA, Christer Nyberg

Franska Bukten, Glenn Ingelsson,
mobil: 073-073 22 28
e-post: glenn.ingelsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply