Be om offert  Ansvarig för energianalys

  JONAS HED
  jonas.hed@franskabukten.se

  Energianalys


  Franska Bukten erbjuder energianalyser på era byggnader. Genomförandet av energianalysen sker på väl inarbetat sätt som ger dig en trygg och smidig upplevelse av våra energikonsulter.

  Det här behöver vi

  • Plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Situationsplan i valfri skala
  • Ort och fastighetsbeteckning där huset skall byggas
  • Information om värmesystem
  • Information om ventilationssystem
  • U-värden på byggnadskonstruktioner
  • Faktureringsadress

  Energianalys med Franska Bukten

   

  Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala.

  Här finns kontaktuppgifter för dig som är intresserad av OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala.


  Processen när vi genomför en energianalys


  • nuFyll i formuläret

   Gör en kostnadsfri offertförfrågan för energideklaration
  • inom 48 timDu får en offert inom 48 timmar

   Du får en offert för att utföra en energideklaration på er fastighet..
  • någon dagGodkänn och beställ

   Du beställer och vi samlar information om fastigheten och dess energianvändning de senaste åren.
  • någon dagBoka tid för besök

   Vi har erhållit all nödvändig information och läst in oss på fastigheten. Nu bokar vi en tid för besiktning av fastigheten.
  • någon dagPlanera besök

   Fastighetsägare (BRF eller liknande) beställer och planerar utförandet av OVK med Franska Bukten. Vi kommer överens om datum, tid och kommunicerar med de boende i lägenheterna.
  • en dagFysisk besiktning

   OVK-besiktningen genomförs för fastighetens ventilationssystem och alla enskilda lägenheter, lokaler samt gemensamhetsutrymmen. Våra besiktningsmän startar oftast direkt på morgonen, med nyckelinsamling vid entrén samt möte med representanter för fastigheten.
  • 15 minuter per lägenhetFrisk luft till rummen

   Ett viktigt inspektionsområde är hur friskluft tillförs rummen. Det innebär bl a att vi besiktar friskluftsventiler och ser om de är smutsiga eller rätt dimensionerade.
  • 15 minuter per lägenhetFrånluftskanaler i rummen

   Med instrument mäter vi luftflödet från varje rum. Kanalernas funktion och skick inspekteras.
  • någon timmeAggregatbesiktning

   Vi ser över byggnadens luftbehandlingsaggregat genom mätning, kontroll och funktionstester.
  • några timmarBesiktningsprotokoll

   Alla mätningar och noteringar sammanställs i ett OVK-besiktningsprotokoll. Protokollet ger en översikt över byggnadens olika ventilationssystem. Den listar vilka brister som finns och vilka anmärkningar som måste åtgärdas innan ombesiktning.
  • en dag efter besiktningLevererans och registrering hos kommmunen

   OVK-besiktningsprotokollet skickas till fastighetsägaren (beställaren av OVK-besiktningen) samt registreras hos kommunen.
  • några timmarAnmärkningar i protokollet

   Smutsiga eller icke fungerande ventiler får anmärkningar i OVK-protokollet.
  • tills nästa OVKFrisk luft och bra inomhusmiljö

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
   

  Viktiga komponenter i en energianalys


  Energianalyser är en naturlig pusselbit när man projekterar nybyggen. De är också aktuella och viktiga när samhället utvecklar bättre hållbarhet.

  Byggnadsskick
  Skicket hos isolering och täthet i fönster och dörrar bedöms.
  Styr och reglerteknik
  Teknik och scheman i uppvärmning används i analys.
  Belysning och elanvändning
  Användning av el för belysning och andra apparater finns med i analysen.
  Mäta in- och utflöden
  Luft- och vattenflöden in och ut ur byggnaden mäts likväl som temperaturer i olika rum.
  Energiförsörjning
  Typ av energiförsörjning, framför allt beträffande uppvärmning läggs in i kalkylen.
  jockeeriklodrät

  OVK FÖR AKIFA FÖRVALTNING

  FranskaBuktens genomför OVK i södra Stockholm

  Kontakta oss för att prata om energianalys på er fastighet. Vill ni göra en energiberäkning på er byggnad i programmet IDA ICE eller VIP Energy?

  Information om energianalys


  Fastighetsägaren tillhandahåller underlag så att vi kan räkna fram ett pris på besiktningen och göra förberedelser av utrustning och dokument. I underlaget finns bland annat fastighetsbeteckning, antalet lägenheter och vilken typ av ventilationssystem som byggnaden har. Vi kommer överens om datum, tid och på vilket sätt våra kontrollanter kan komma in i lägenheterna. Informationslappar lämnas i de boendes brevlådor och de ombeds att antingen befinna sig hemma under besiktningstiden, lämna tillåtelse att gå in via huvudnyckel eller genom nyckelöverlämning på bestämd tid (t ex på morgonen på väg till jobbet).

  I första steget samlar vi in all information som finns tillgänglig om fastigheten. Konstruktions-, arkitekt- och VVS-ritningar. Energistatistik gällande värme, el, vatten och kyla. Vi samlar in tidigare besiktningsprotokoll och övrig byggnadsinformation som ytor, verksamheter, system etc. All information analyseras och studeras innan fastigheten besöks för att bilda sig en uppfattning om projektet.

  Efter analys av all befintlig fastighetsinformation görs en förbesiktning. Syftet är att skaffa sig en översiktlig bild av fastigheten och dess system. Här planeras hur många och vilken typ av mätningar som måste utföras.

  Därefter installeras loggningsutrustning för att identifiera stora elförbrukare. Vi installerar undermätare på enskilda installationer och loggar elförbrukningen på dessa. Inomhustemperatur loggas på mellan 5-10 referenspunkter i fastigheten för att analysera värmefördelningen. Tappvarmvattentemperatur uppmäts på flera tappställen i fastigheten.

  All insamlad information från samtliga moment analyseras och utvärderas. Potentiella åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen beräknas. LCC-kalkyler genomförs för samtliga föreslagna åtgärder.

  Resultat och analyser presenteras i en utförlig rapport. El- och temperaturloggningar, mätvärden och termografibilder redovisas i bilagor. Här presenteras samtliga förslag till åtgärder för att sänka energianvändningen. Vi beräknar även en investeringskostnad och utför en LCC-kalkyl för respektive åtgärdsförslag. Kontakta oss för att prata om energianalys på er fastighet.