AB Franska Bukten är din entreprenör- och servicepartner inom ventilation i Stockholm

Med våra kompetenta tekniker och ingenjörer erbjuder vi ett komplett program av tjänster inom ventilation, där en bra inomhusmiljö och låg energianvändning är vår första prioritet.

Entreprenad

Vi utför stora och små ventilationsentreprenader i nya och befintliga byggnader. Vi jobbar med alla olika entreprenadformer.

Ventilationsservice

Det är ett faktum att ventilationssystem behöver service och underhåll. Till det läggs även en mängd myndighetskrav som man ska ta hänsyn till. Vi kan tekniken och vet vilken ventilationsservice och vilket underhåll den enskilda installationen kräver, samtidigt som vi är uppdaterade på gällande myndighetskrav och konsekvenserna av dessa.

För att få en väl fungerande ventilationsanläggning med låg driftskostnad och bra inomhusmiljö krävs kontinuerlig tillsyn och service.

Läs mer om de krav som ställs i följande länkar:

Arbetsmiljöverkets krav om ventilation
www.av.se/teman/ventilation/

Boverkets krav om ventilation
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-6/62-luft/

ÅTGÄRDER EFTER OVK-BESIKTNING

Om- och tillbyggnad

  • Hyresgästanpassningar
  • Moderniseringar
  • Fläkt- & aggregatbyten

Felavhjälpande underhåll

  • Felsökning
  • Reparation/utbyte

Felavhjälpande underhåll

Service och underhåll säkerställer att din anläggning oavsett ålder fungerar som det är avsett. Ett serviceavtal innebär att tillsyn och underhåll sker efter överenskomna intervall.

  • Tillsyn
  • Förebyggande underhåll
  • Funktionsprovning styr & regler
  • Rapportering

OVK

OVK är ett särskilt prioriterat tjänsteområde hos Franska Bukten. Läs mer om OVK i Stockholm.

För mer information om Service/Entreprenad

Fredrik Lejskog

070-816 68 16
fredrik.lejskog@franskabukten.se

ASCI_CMYK