Be om OVK-offert  Ansvarig för OVK

  FREDRIK JÖNSSON
  076-112 60 22
  fredrik.jonsson@franskabukten.se

  OVK-besiktning  


  Franska Bukten gör genomförandet och upplevelsen av OVK-besiktningen smidig. Tusentals fastigheter i Stockholm behöver varje år genomföra OVK och Franska Bukten är en av de flitigaste aktörerna inom området. Varje år levererar vi fler än tvåhundra OVK-besiktningar i Stockholmsregionen. Vi fokuserar på tjänsten OVK och jobbar ständigt på att förbättra processen kring detta arbete; offerering, planering, genomförande och leverans av protokoll.

  Tack vare vårt OVK-fokus kan vi snabbt presentera en offert till fastighetsägare eller dess representant. Vi behöver lite information kring den byggnad som ska OVK-besiktas, se nedan. 

  Underlag ifrån er

  • Fastighetsägare
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress (inkl ort)
  • Typ av ventilationssystem
  • Antal lägenheter
  • Kontaktperson med kontaktupgifter
  Väldigt professionell energianalys som i slutänden sparade vår BRF på tiotusentals kronor årligen.

  Jerker Svanberg, BRF Svalan

  OVK i korthet

  För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd. 

  OVK besiktningen skall utföras av certifierad funktionskontrollant med OVK behörighet. 

  Vi aviserar samtliga lägenheter ca en vecka i förväg. Besiktningen utförs normalt mellan 08:00 – 16:00. Mot en tilläggskostnad erbjuder även besiktning kvällstid mellan 17.00-20.00 eftersom det är då de flesta boende är hemma och inte behöver ta ledigt.

  På AB Franska Bukten arbetar ett stort antal riksbehöriga OVK-besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade. 

   


  OVK i Stockholm

  Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Stadsbyggnadskontoret övervakar att ägare till byggnader i Stockholm fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

  OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala

  Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala. Här finns kontaktuppgifter för dig som är intresserad av OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala.

   


  Så här ordnar ni OVK


  • nuBe om offert via formuläret

   Gör en kostnadsfri offertförfrågan för OVK för er fastighet
  • inom 48 timOffert inom 48 timmar

   Du får en offert för att utföra OVK
  • någon dagGodkänn och beställ

   Du beställer och bestämmer passande datum. Vi kommer överens om hur våra kontrollanter kan komma in i lägenheterna.
  • någon vecka innan OVKFörberedelse inför OVK

   Informationslappar lämnas i de boendes brevlådor och de ombeds att antingen befinna sig hemma under besiktningstiden, lämna tillåtelse att gå in via huvudnyckel eller genom nyckelöverlämning på bestämd tid (t ex på morgonen på väg till jobbet).
  • när det passar erOVK-besiktning

   Franska Buktens certifierade OVK-kontrollanter går från lägenhet till lägenhet och genomför mätningar, observationer och skriver protokoll. Vi noterar vilket ventilationssystem som används och säkerställer att rätt ventilationsdon och ventiler finns. Luftflödet mäts i liter/sekund och vi kontrollerar att det inte råder bakdrag eller felaktiga installationer. Ventiler och kanalers skick bedöms. Allt protokollförs.
  • någon dag efter den fysiska OVK-besiktningenLeverans av OVK-protokoll

   Ni får en rapport med protokoll och besiktningsanmärkningar för varje rum, lägenhet eller ventilationsutrustning som inte uppfyller krav på frisk och bra luft. Fastighetsägaren får även ett ”OVK-intyg” som visar resultatet av besiktningen med datum, signerat av Franska Buktens certifierade kontrollant.
  • samma dag som OVK-rapporteringOVK-rapportering till kommunen

   Franska Buktens OVK-kontrollant rapporterar OVK-protokollet till kommunens ansvariga enhet, exempelvis Stockholms Stadsbyggnadskontor. De arkiverar att fastighetens ägare fullgjort sin OVK-plikt.
  • när ni önskarÅtgärdsförslag

   Fastighetsägaren kan använda OVK-rapporten som underlag ifall åtgärder behöver utföras. Om ni önskar hjälper Franska Bukten till med att ta fram förslag för åtgärda de eventuella brister som fanns vid OVK-besiktningen.

  Hur ofta ska OVK göras?   

  Lagen bestämmer hur ofta OVK ska göras beroende på hur byggnaden används och vilken typ av ventilationssystem som är installerad.

  Klicka på "+" i rutan till höger för att se frekvens i antal år. 

   


  OVK-perioder

  Skolor, vårdlokaler och liknande - oavsett typ av ventilationssystem
  Intervall: 3 år
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem
  FT-, FTX-ventilation | Flerbostadshus och kontorsbyggnader
  Intervall: 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
  S-, F-, FX-ventilation | Flerbostadshus och kontorsbyggnader
  Intervall: 6 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

  OVK innefattar

  Varje lägenhet
  I flerfamiljshus behöver alla lägenheter i en byggnad få OVK utförd vid samam tilfälle då luft flödar mellan rum och lägenheter i samma byggnad.
  Varje rum
  Varje rum där människor vistas ska ha fungerande flöde av frisk luft och bra inomhusmiljö.
  Friskluftsventiler
  Luftflödets riktining mäts i varje rums friskluftsventiler.
  Frånluftsventiler
  Frånluftsventilens luftflödesriktning, hastighet och volym mäts i varje rum
  Ventilationsaggregat
  Mekaniska ventilationsaggregat kontrolleras mot dokumenterad prestanda och fastighetens beskaffenhet.
  OVK-rapport och protokoll
  OVK-protokollet innehåller eventuella anmärkningar. Fastighetsägaren får ett OVK-intyg signerat av Franska Buktens certifierade kontrollant med resultatet av besiktningen och datum.
  Eventuellt åtgärdsförslag
  Förslag till åtgärder för eventuella brister som upptäcktes i OVK-besiktningenkan ges efter kundens önskemål.

  Energianalys i Stockholm


  I genomförandet av energianalysen besöker vi er fastighet flera gånger för att mäta, logga och läsa av resultat. Våra konsulter har lång erfarenhet av uppdrag åt privata, kommeriella och offentliga fastigheter i hela region Stockholm. 

  Räkna med att erhålla er stort värde i form av framtida energibesparing tack vare Franska Bukten-konsulternas högsta kunnighet.

   

  Är ni intresserade av relaterade tjänster? Här kan du läsa mer om energibalansberäkning på byggnader i programmet IDA ICE eller VIP Energy.

   

  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER

  VVS-
  PROJEKTERING

  Vi hjälper er med värme, ventilation, VA, utredningar och hyresgästanpassningar.


  ENERGI

  Tjänster inom energi: energikartläggning, energiberäkning, energideklaration och miljöbyggnad


  VENTILATIONS-
  KONSULT

  Vi hjälper er med OVK-besiktning, injustering, utredning och mycket mer.