Obligatorisk ventilationskontroll


Vi genomför den OVK-besiktningen smidigt! Tusentals fastigheter i Stockholm behöver varje år genomföra OVK och Franska Bukten är en av de flitigaste aktörerna inom området. Varje år levererar vi fler än tvåhundra OVK-besiktningar i Stockholmsregionen. Vi fokuserar på tjänsten OVK och jobbar ständigt på att förbättra processen kring detta arbete; offerering, planering, genomförande och leverans av protokoll.

OVK med Franska Bukten i korthet

Vi aviserar samtliga lägenheter ca en vecka i förväg. Besiktningen utförs normalt mellan 08:00 – 16:00. Mot en tilläggskostnad erbjuder även besiktning kvällstid mellan 17.00-20.00 eftersom det är då de flesta boende är hemma och inte behöver ta ledigt.


På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.Om OVK i Stockholm

För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd. OVK besiktningen skall utföras av certifierad funktionskontrollant med OVK behörighet. Stadsbyggnadskontoret övervakar att ägare till byggnader i Stockholm fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll, OVK.


OVK i Gävleborg, Uppsala och Dalarna

Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala. Här finns kontaktuppgifter för dig som är intresserad av OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala.


Så här går en OVK-besiktning till