AB Franska Bukten är ett modernt konsult- och serviceföretag inom fastighetsteknik.

Vi är i dagsläget 18 medarbetare som främst arbetar med OVK-besiktningar, energiberäkningar, ventilationsservice och entreprenader.

Vi som arbetar på AB Franska Bukten har lång personlig erfarenhet av energiteknik och fastighetsdrift och har samtliga civil/högskoleutbildning med inriktning energi/VVS. Tidigare kommer vi från bland annat Fastighetsägarna Stockholm AB, AP Fastigheter, FVB AB, YIT AB och Bjerking där vi arbetat med energikartläggningar, ventilationsutredningar samt energideklaration.

Vi arbetar framförallt i Stockholm och kringliggande kommuner men är även verksamma i Uppsalaområdet.
Vi har varit verksamma sedan 2008 då vi startade vår verksamhet från lokaler i Franska bukten vid Slussen i Stockholm. Numera har vi kontorslokaler på Magnus Ladulåsgatan vid Södra stationsområdet, Södermalm.