Miljöbyggnad

Be om mer information gällande Miljöbyggnad. Skriv gärna vilket företag, förening eller offentlig organisation som du representerar.    Ansvarig för miljöbyggnad

  JONAS HED
  073-821 32 17
  jonas.hed@franskabukten.se

  Miljöbyggnad


  Franska Bukten utför tjänster kring Miljöbyggnad för både befintliga byggnader och vid nyproduktion.

  Erbjudandet i korthet

  • Ansvarig som certifierad miljöbyggsamordnare
  • Bedömning av byggnadens inomhusklimat
  • Analys av byggtekniska lösningar
  • Genomgång av energisystem
  • Utlåtande om klimatpåverkan
  • Utfärdande av giltigt certifikat
  Väldigt professionell energianalys som i slutänden sparade vår BRF på tiotusentals kronor årligen.

  Jerker Svanberg, BRF Svalan

  Miljöbyggnad med Franska Bukten

   

  SGBC (Sweden Green Building Council) har etablerat ett certifieringsverktyg kallat Miljöbyggnad iDrift (MBiD). Detta certifieringssystem tillämpas på befintliga byggnader och är framtaget för fastighetsägare som eftersträvar en hållbar fastighetsförvaltning och vill bidra till en minskad klimatpåverkan.

  En byggnad kan certifieras enligt tre betygsnivåer: Brons, Silver eller Guld vilket grundas i antalet poäng som uppnås under certifieringen. 


  Vi erbjuder ett helhetsåtagande för projektledning i arbetet med Mijöbyggnad för fastighetsägarens räkning där vi således kan samordna allt från ansökningsprocessen till utförandefasen och slutförandet av certifieringen.

  Certifieringssystemet bygger på ett poängsystem där man efter platsbesök i byggnaden bedömer olika kriterier som berör allt från inomhusklimat och byggtekniska lösningar till byggnadens energisystem och klimatpåverkan.

  Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala.

   

   


   

  Certifiering i Miljöbyggnad


  • uppdragsstartCertifierad Miljöbyggnads-samordnare

   Vi åtar oss rollen som Miljöbyggnadssamordnare för att genomföra certifieringsprocessen på smidigast och kostnadseffektivaste sätt.
  • planeringsfasProjektledning

   Projektledning, planering, möten och koordination
  • genomförande av mätningMätning av byggnadens värden

   Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden som ska granskas
  • granskning av obeoendeGranskning i Miljöbyggnad

   I granskningen säkerställs att projekt skickat in korrekt material och att samtliga krav i certifieringen har uppnåtts
  • projektavslutLeverans

   Färdigställa ritningar, uppdatera gemensamma projektdokument och rapportering

  Miljöbyggnad omfattar

  Energi
  En Miljöbyggnad har lägre energianvändning än genomsnittsbyggnaden. Energin som byggnaden behöver, har mesta möjliga förnybart ursprung och är lokalt genererad.
  Inomhusmiljö
  En Miljöbyggnad har bra dagsljusinsläpp och inomhusklimatet är trivsam både varma sommardagar och kalla vinternätter. Ventilationen i en Miljöbyggnad ger en bra och hälsosam inneluft.
  Material
  Byggnadsmaterialen dokumenteras korrekt och de värsta kemikalierna finns inte. En livscykelanalys på grunden och stommen görs för att undersöka hur stort koldioxidutsläpp de genererar.
  Utfärdat certifikat som Miljöbyggnad
  Byggnaden blir certifierad vilket visar att byggnadens miljöegenskaper bedömts av tredje part. Byggnadens miljöegenskaper avgör om den får betyget Brons, Silver eller Guld.

  Miljöbyggnad inom Stockholm


  Våra konsulter har lång erfarenhet av uppdrag inom Miljöbyggnad åt privata, kommersiella och offentliga fastigheter i hela region Stockholm. 

  Räkna med ett noggrant arbete av kompetenta ingenjörer som är lyhörda inför era behov och situation när ni genomför certifieringen Miljöbyggnad.    

  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER  ENERGI

  Tjänster inom energi: energikartläggning, energiberäkning, energideklaration och miljöbyggnad


  VENTILATIONS-
  KONSULT

  Vi hjälper er med OVK-besiktning, injustering, utredning och mycket mer.


  wty s e4