Be om offert  Ansvarig för energideklarationer

  JONAS HED
  073-821 32 17
  jonas.hed@franskabukten.se

  Energianalys


  Franska Bukten erbjuder energianalyser på era byggnader. Genomförandet av energianalysen sker på väl inarbetat sätt som ger dig en trygg och smidig upplevelse av våra ingenjörer.

  Det här behöver vi

  • Plan- fasad- och sektionsritningar
  • Situationsplan i valfri skala
  • Ort och fastighetsbeteckning för fastigheten
  • Information om värmesystem
  • Information om ventilationssystem
  • U-värden på byggnadskonstruktioner
  • Faktureringsadress
  Väldigt professionell energianalys som i slutänden sparade vår BRF på tiotusentals kronor årligen.

  Jerker Svanberg, BRF Svalan

  Energianalys av Franska Bukten

   

  Syftet med en energianalys är att kartlägga och analysera fastighetens energianvändning. Att få kontroll på vilken energi som köps in och vad energin används till är grunden i allt arbete med energieffektivisering.

   

   


  I samband med er beställning samlar vi in all information som finns tillgänglig om fastigheten. Konstruktions-, arkitekt- och VVS-ritningar. Energistatistik gällande värme, el, vatten och kyla. Vi samlar in tidigare besiktningsprotokoll och övrig byggnadsinformation som ytor, verksamheter, system etc. All information analyseras och studeras innan fastigheten besöks för att bilda sig en uppfattning om projektet.

  Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala.

   


  Så här ordnar ni energianalysen


  • nuFyll i formuläret

   Gör en kostnadsfri offertförfrågan för energianalys för er fastighet
  • inom 48 timDu får en offert inom 48 timmar

   Du får en offert för att utföra en energianalys
  • någon dagGodkänn och beställ

   Du beställer och vi samlar in teknisk information om byggnaden som förberedelse av analys
  • i samband med beställningBoka tid till förbesiktning

   Ni har givit oss teknisk information, byggnadsritningar och energistatistik (värme, el, vatten). Vi förbereder teknisk besiktning av byggnaden och bokar en tid till förbesiktning
  • någon dag efter att all info samlats inFysisk förbesiktning

   Under förbesiktningen skaffar vi oss en översiktlig bild av fastigheten och dess system planerar olika typer av mätningar att utföra
  • dag som passar erInstallation av loggningsutrustning

   Vi installerar loggningsutrustning för löpande mätning av elförbrukning och temperaturer på flertalet referenspunkter i fastigheten. Tappvarmvattentemperatur uppmäts vid tappställen
  • dag som passar erFysisk besiktning

   Vi inspekterar byggnadens klimatskal, installationer, ventilations-, värme- och kylsystem. Drifttider och driftvillkor analyseras. Totalluftflöden mäts och utvärderas där det är möjligt.
  • några dagar på kontoretEnergianalys

   Analys av all insamlad information från samtliga moment. Potentiella åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen beräknas och LCC-kalkyler genomförs
  • slutleverans vid färdigställandeFörslag för att sänka energianvändning

   Efter besiktning beräknar vi kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen samt underlag för hur bygganden bör skötas för att optimera driften.

  Energianalysen omfattar

  Elsystem
  Identifierar stora elförbrukare
  Värmesystem
  Analyserar värmefördelningen
  Ventilation
  Totalluftflöden utvärderar om luftomsättningen är lämplig
  Tappvatten
  Uppmäts på flera tappställen i fastigheten
  Utförlig rapport
  El- och temperaturloggningar, mätvärden och termografibilder
  Förbättringsförslag med LCC-kalkyler
  Komplett förslag till åtgärder för att sänka energianvändningen med LCC-kalkyl för samtliga åtgärdsförslag
  Investeringsunderlag
  Uppskattad investeringskostnad för åtgärdsförslagen som underlag för oberoende offertförfrågningar

  Energianalys i Stockholm


  I genomförandet av energianalysen besöker vi er fastighet flera gånger för att mäta, logga och läsa av resultat. Våra konsulter har lång erfarenhet av uppdrag åt privata, kommeriella och offentliga fastigheter i hela region Stockholm. 

  Räkna med att erhålla er stort värde i form av framtida energibesparing tack vare Franska Bukten-konsulternas högsta kunnighet.

  FRANSKA BUKTENS TJÄNSTER  ENERGI

  Tjänster inom energi: energikartläggning, energiberäkning, energideklaration och miljöbyggnad


  VENTILATIONS-
  KONSULT

  Vi hjälper er med OVK-besiktning, injustering, utredning och mycket mer.


  SERVICE &
  ENTREPRENAD

  Ventilations- och energientreprenad, serviceavtal och underhåll


  wty s e4