Energikartläggning i stora företag

Vi har idag en certifierad energikartläggare enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL). Vi har utfört flertalet sådana kartläggningar åt våra kunder sedan det blev möjligt i mitten av 2016.

Vilka omfattas av lagen?
Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år, berörs av lagen.

 

Syfte
Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Kartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Energikartläggningen omfattar all energi som företaget har rådighet över och är giltig i max 4 år.

 

Hur går det till?
I första hand sammanställs företagets totala energianvändning i den så kallad övergripande energikartläggning. Därefter övergår arbetet till den detaljerade kartläggningen där endast den betydande energianvändningen ingår, vilket omfattas av de kostnadseffektiva åtgärderna. Under den detaljerade kartläggningen utförs platsbesök, energibesiktningar och mätningar för att identifiera potentiella åtgärder samt kartlägga hur företagets totala energianvändning fördelas mellan energianvändare. Slutligen sammanställs resultaten i en utförlig energikartläggningsrapport och rapporteras därefter in till Energimyndigheten.

 

Omfattas ert företag av lagen?
Kontakta oss för mer information och inledande diskussion om hur vi kan hjälpa er med genomförandet.

 

 

Är ni intresserade av relaterade tjänster? Här kan du läsa mer om energibalansberäkning .

Vill ni göra en energiberäkning på er byggnad i programmet IDA ICE eller VIP Energy? Läs mer >>

För mer information om energikartläggning

Fredrik Jönsson

076-112 60 22
fredrik.jonsson@franskabukten.se