ENERGIDEKLARATION.

Vi har idag 3 st certifierade besiktningsmän som arbetat med energideklarationer sedan lagen trädde i kraft hösten 2007.

Varför Energideklaration?

Lagkravet om energideklaration gäller flerbostadshus, lokaler, specialbyggnader större än 1000 m2 samt villor vid försäljning och uthyrning.

Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen av så kallade växthusgaser. Det är sedan upp till fastighetsägaren själv om denne vill utföra de rekommenderade åtgärderna.

Hur går det till?

Till höger finns ett formulär ni kan fylla i för att göra en kostnadsfri offertförfrågan för energideklaration. Vi återkommer med offert inom 48 timmar.

Vid beställning efterfrågar vi diverse information om fastigheten och dess energianvändning de senaste åren. När vi erhållit all nödvändig information tar vi kontakt med er för att boka in en tid för besiktning av fastigheten.

Besiktningen omfattar en okulär kontroll av bla. värmecentral, elcentral, enstaka lägenhet, tvättstuga, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering.

Efter besiktning beräknar vi kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen samt underlag för hur bygganden bör skötas för att optimera driften.

För mer information om energideklaration

Fredrik Jönsson

076-112 60 22
fredrik.jonsson@franskabukten.se

Offertförfrågan