Vintern närmar sig

By 26 december, 2011Nyheter

Kallare tider står vid vår port och väntar på att få kliva in. Det är just vid den här tidpunkten ångesten för varje månads elräkning kommer. Men det finns vissa åtgärder som vi husägare, fastighetsägare eller hyresgäster kan tillämpa;

Vid byte från glödlampor till lågenergilampor så minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med 80 %. På sikt förväntas lysdiodslampor (LED) bli det mest energieffektiva alternativet. De håller upp till 50 gånger längre än en glödlampa.

I många kontorsfastigheter går en stor del av elanvändningen till belysning i korridorer och trapphus. Åtgärder som nattbelysning eller närvarostyrning är vanliga åtgärder för att minska belysningskostnaden

Använd energisparläge, viloläge, på kontorsutrustning som kopiatorer. Flertalet nya kopiatorer sparar även 80 % av elförbrukningen jämfört med äldre modeller. Dessa nya modeller har även multifunktioner som fax, scanner och skrivare i ett, vilket innebär att de äldre lösningarna kan åka i soptunnan,

Se till att lokaler har rätt temperatur. Varje grad extra ökar uppvärmningskostnaden med ca 5 %. För stillasittande arbete behöver temperaturen normalt vara 20-24 grader enligt arbetsmiljöverket,

Och ett sista tips är att se över ventilationen. Vilka tider bemannas kontoret? Ställ in aggregaten efter verksamhetstider.

Under 2010/2011 utförde vi ett större energisparprojekt åt Sollentunahem där vi listade närmare 450 st. energisparåtgärder. De installationstekniska åtgärderna svarade för en energibesparing på ca sjutton miljoner kWh, vilket motsvarar ca 20 % av Sollentunahems totala energianvändning, till en installationskostnad av sextio miljoner kronor.

Hör av er till oss om ni vill diskutera era förutsättningar för att minska elanvändningen.

Tänk på miljön

Leave a Reply