Planera OVK inför en hektisk höst

By 18 maj, 2020Nyheter

Franska Bukten förbereder sig för en hektisk höst 2021. Under våren 2021 har många BRF:er och fastighetsägare avvaktat med att genomföra OVK på grund av osäkerheterna kring Corona-smittan. OVK är lagstadgad med återkommande besiktningar enligt reglerad frekvens vilket gör att de OVK:er som inte planenligt gjordes under våren kommer att göras till hösten.

Det är klokt att boka höstens OVK redan nu. Efterfrågan på OVK är hög och vi bokar ofta in besiktningar några månader framåt i tiden. På så sätt hinner fastighetsägare och boende göra planering och koordinering kring andra aktiviteter relaterat till fastigheten och lägenheterna.

Beställ våra tjänster nästan som vanligt, ni kan vara förvissade om att leveransen utförs på ett tryggt och säkert sätt. Vårt arbete med OVK, VVS-projektering, energiberäkningar och andra tjänster genomför vi enligt de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger.

Kontakta oss för att be om offert.