Be om offert


Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Ansvarig för OVK

FREDRIK JÖNSSON
076-112 60 22
fredrik.jonsson@franskabukten.se

OVK-besiktning  


Franska Bukten erbjuder OVK i era byggnader. Genomförandet av OVK-besiktningen sker på väl inarbetat sätt som ger dig en trygg och smidig upplevelse av våra energikonsulter.

Det här behöver vi

 • Fastighetsägare
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetens adress (inkl ort)
 • Typ av ventilationssystem
 • Antal lägenheter
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter

OVK med Franska Bukten

Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala.

 
 

Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala.

Här finns kontaktuppgifter för dig som är intresserad av OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala.


Så här ordnar ni den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)


 • nuFyll i formuläret

  Gör en kostnadsfri offertförfrågan för energideklaration
 • inom 48 timDu får en offert inom 48 timmar

  Du får en offert för att utföra en energideklaration på er fastighet..
 • någon dagGodkänn och beställ

  Du beställer och vi samlar information om fastigheten och dess energianvändning de senaste åren.
 • någon dagBoka tid för besök

  Vi har erhållit all nödvändig information och läst in oss på fastigheten. Nu bokar vi en tid för besiktning av fastigheten.
 • någon dagPlanera besök

  Fastighetsägare (BRF eller liknande) beställer och planerar utförandet av OVK med Franska Bukten. Vi kommer överens om datum, tid och kommunicerar med de boende i lägenheterna.
 • en dagFysisk besiktning

  OVK-besiktningen genomförs för fastighetens ventilationssystem och alla enskilda lägenheter, lokaler samt gemensamhetsutrymmen. Våra besiktningsmän startar oftast direkt på morgonen, med nyckelinsamling vid entrén samt möte med representanter för fastigheten.
 • 15 minuter per lägenhetFrisk luft till rummen

  Ett viktigt inspektionsområde är hur friskluft tillförs rummen. Det innebär bl a att vi besiktar friskluftsventiler och ser om de är smutsiga eller rätt dimensionerade.
 • 15 minuter per lägenhetFrånluftskanaler i rummen

  Med instrument mäter vi luftflödet från varje rum. Kanalernas funktion och skick inspekteras.
 • någon timmeAggregatbesiktning

  Vi ser över byggnadens luftbehandlingsaggregat genom mätning, kontroll och funktionstester.
 • några timmarBesiktningsprotokoll

  Alla mätningar och noteringar sammanställs i ett OVK-besiktningsprotokoll. Protokollet ger en översikt över byggnadens olika ventilationssystem. Den listar vilka brister som finns och vilka anmärkningar som måste åtgärdas innan ombesiktning.
 • en dag efter besiktningLevererans och registrering hos kommmunen

  OVK-besiktningsprotokollet skickas till fastighetsägaren (beställaren av OVK-besiktningen) samt registreras hos kommunen.
 • några timmarAnmärkningar i protokollet

  Smutsiga eller icke fungerande ventiler får anmärkningar i OVK-protokollet.
 • tills nästa OVKFrisk luft och bra inomhusmiljö

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
 
Om OVK i Stockholm

För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd. OVK besiktningen skall utföras av certifierad funktionskontrollant med OVK behörighet. Stadsbyggnadskontoret övervakar att ägare till byggnader i Stockholm fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll, OVK.


OVK i Gävleborg, Uppsala och Dalarna

Våra kontor finns i Sandviken och Stockholm. Tack vare att konsulterna reser och gör kundbesök har vi har ständigt personal i Sandviken, Gävle och Uppsala. Här finns kontaktuppgifter för dig som är intresserad av OVK i Gävleborg, Dalarna och Uppsala.


HUR OFTA SKA OVK GÖRAS?


Lagen bestämmer hur ofta OVK ska göras beroende på hur byggnaden används och vilken typ av ventilationssystem som är installerad.

Skolor, vårdlokaler och liknande - oavsett typ av ventilationssystem
Intervall: 3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem
FT-, FTX-ventilation | Flerbostadshus och kontorsbyggnader
Intervall: 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
S-, F-, FX-ventilation | Flerbostadshus och kontorsbyggnader
Intervall: 6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

 

FÖRBEREDELSE INFÖR OVK BESIKTNINGEN


Fastighetsägaren tillhandahåller underlag så att vi kan räkna fram ett pris på besiktningen och göra förberedelser av utrustning och dokument. I underlaget finns bland annat fastighetsbeteckning, antalet lägenheter och vilken typ av ventilationssystem som byggnaden har. Vi kommer överens om datum, tid och på vilket sätt våra kontrollanter kan komma in i lägenheterna. Informationslappar lämnas i de boendes brevlådor och de ombeds att antingen befinna sig hemma under besiktningstiden, lämna tillåtelse att gå in via huvudnyckel eller genom nyckelöverlämning på bestämd tid (t ex på morgonen på väg till jobbet).

 

   

  jockeeriklodrät

  OVK FÖR AKIFA FÖRVALTNING

  FranskaBuktens genomför OVK i södra Stockholm


  GENOMFÖRANDE AV BESIKTNING

  Våra certifierade kontrollanter går från lägenhet till lägenhet och genomför mätningar, observationer och skriver protokoll. Vi noterar vilket ventilationssystem som används och säkerställer att rätt ventilationsdon och ventiler finns. Luftflödet mäts i liter/sekund och vi kontrollerar att det inte råder bakdrag eller felaktiga installationer. Ventiler och kanalers skick bedöms. Allt protokollförs.

  SLUTLEVERANS AV BESIKTNINGSPROTOKOLL

  Vi dokumenterar besiktningen och skapar ett underlag med eventuella anmärkningar som fastighetsägaren kan använda ifall åtgärder behöver utföras. När en besiktning är genomförd får fastighetsägaren ett dokument ”OVK-intyg” som visar resultatet av besiktningen, datum och att det är Franska Buktens certifierade kontrollant som utfört besiktningen. Ett besiktningsprotokoll skickas till Stockholms Stadsbyggnadskontor som arkiverar att fastighetens ägare fullgjort sin OVK-plikt.

  OVK-KARTAN I STOCKHOLM

  Franska Bukten är ett av de snabbast växande företagen inom OVK-besiktningar i Stockholm. Nedan ser du en karta med några av de OVK-besiktningar som vi har genomfört.

  Franska Bukten genomför varje år över 200 OVK-besiktningar i Stockholm. Som en del av servicen till våra BRF-kunder publicerar vi på franskabukten.se/ovk/ praktisk information som rör besiktningen, exempelvis datum, tider och kontaktinformation. De boende hittar där bra information för planeringen och minnet.