OVK-perioden startar med eldnings-säsongen

By 28 augusti, 2020Nyheter

Inom fastighetsdrift brukar man prata om eldningssäsong. Det är perioden då våra fastigheter behöver värmas upp för att lägenheter och lokaler där människor vistas ska vara behagliga. Sent på våren eller i början av sommaren stängs uppvärmningen av, inte bara för trivselns skull utan även av driftskostnadsskäl.

I Stockholm har vi ett klimat som gör att eldningssäsongen startar runt början av oktober. Självdragsventilation fungerar som bäst när det är kallt ute då de termiska drivkrafterna är som störst. Därav rekommenderas att OVK-besiktning i självdragssystem utförs just under eldningssäsongen 1 oktober t.o.m 30 april.

 

Radonmätningar

Även radonmätningar för årsmedelvärde skall utföras under eldningssäsong enligt riktlinjer från Strålsäkerhetsmyndigheten. Eftersom årsmedelvärdet måste mätas under minst 2 månader under eldningssäsong så innebär det i praktiken att mätningen måste påbörjas senast i slutet av februari.

 

Boka OVK-besiktning

Kontakta oss för att prata om och planera in er OVK eller radonmätning.