Den obligatoriska ventilationskontrollen

För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd.

OVK besiktningen skall utföras av godkänd funktionskontrollant med OVK behörighet. På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler.

Stadsbyggnadskontoret övervakar att ägare till byggnader i Stockholm fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Hur ofta ska OVK göras?

Hur ofta OVK ska göras hittar du enkelt i tabellen nedan:

Byggnad och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

Förklaring
S-ventilation = Självdragsventilation

F-ventilation = Mekansikt frånluftsventilation

FT-ventilation = Mekanisk från- och tillluft

FX-ventilation = F-ventilation med återvinning

FTX-ventilation = FT-ventilation med återvinning

Hur går OVK besiktningen till?

Vi aviserar samtliga lägenheter ca en vecka i förväg. Besiktningen utförs normalt mellan 08:00 – 16:00. Vi erbjuder även besiktning kvällstid mellan 17.00-20.00 eftersom det är då de flesta hyresgäster är hemma och inte behöver ta ledigt.

AB Franska Bukten har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

För mer info om OVK

Fredrik Jönsson

076-112 60 22
fredrik.jonsson@franskabukten.se

OVK offertförfragan