Så här går en OVK-besiktning till

Franska Bukten utför OVK-besiktning på hundratals fastigheter i Stockholm varje år. OVK-besiktningen gäller bostadsrättsföreningar och lägenheter såväl som näringsfastigheter och privatbostäder. Nedan visar vi kortfattat hur en OVK-besiktning genomförs. Processen är smidig och genomförs på ett sätt som förenklar för fastighetsägaren.

Fastighetsägare eller BRF planerar OVK med Franska Bukten

1. Fastighetsägare (BRF eller liknande) beställer och planerar utförandet av OVK med Franska Bukten. Vi kommer överens om datum, tid och kommunicerar med de boende i lägenheterna.

BRF-entré i Stockholm. Här startar OVK-besiktningen

2. OVK-besiktningen genomförs för fastighetens ventilationssystem och alla enskilda lägenheter, lokaler samt gemensamhetsutrymmen. Våra besiktningsmän startar oftast direkt på morgonen, med nyckelinsamling vid entrén samt möte med representanter för fastigheten.

OVK - hur friskluft kommer in i bostaden

3. Ett viktigt inspektionsområde är hur friskluft tillförs rummen. Det innebär bl a att vi besiktar friskluftsventiler och ser om de är smutsiga eller rätt dimensionerade.

smutsiga ventildon får anämrkningar i besiktningsprotokollet

4. Med instrument mäter vi luftflödet från varje rum.

smutsiga ventildon får anmäkningar i besiktningsprotokollet

5. Smutsiga eller icke fungerande ventiler får anmärkningar i OVK-protokollet.

smutsiga ventildon får anmäkningar i besiktningsprotokollet

6. Vi ser över byggnadens luftbehandlingsaggregat genom mätning, kontroll och funktionstester.

OVK-besiktningsprotokollet är del av leveransen

7. Alla mätningar och noteringar sammanställs i ett OVK-besiktningsprotokoll. Protokollet ger en översikt över byggnadens olika ventilationssystem. Den listar vilka brister som finns och vilka anmärkningar som måste åtgärdas innan ombesiktning.

OVK-besiktningsprotokollet är del av leveransen

8. OVK-besiktningsprotokollet skickas till fastighetsägaren (beställaren av OVK-besiktningen) samt registreras hos kommunen.

Kontakta oss via telefon, email eller kontaktformuläret för att be om råd eller om prisförslag på OVK.