OVK-besiktning för Brf Lykttändaren 1 i Stockholm

Franska Bukten genomför den 23-24 mars OVK-besiktning för BRF Lykttändaren 1 (fastighetsbeteckning Taljan 1 & 9) på adressen Engelbrekts väg 73 A-G i Stockholm. Under besiktningen gör besiktningsmännen från Franska Bukten en okulär besiktning av ventildon och ventilationskanaler. Vidare mäter de luftflöden i boendelägenheterna. Boende behöver antingen befinna sig hemma eller lämna nyckel till Franska Buktens personal. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 10 min.

Hur kommer besiktningsmännen in i lägenheten?

Alternativ 1. Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.       Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag i trapphuset (A på torsdag respektive G på fredag). Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtals på plats.

 

Avisering av besiktningen till samtliga lägenheter via brevinkast och på anslagstavla sker ca en vecka i förväg. Läs om hur Franska Bukten arbetar med OVK-besiktning i Stockholm.

OVK-besiktning – tid och kontaktuppgifter

Datum: 23-24 mars, 2017

Tid: 7:45-16.00
Kontaktpersoner:
BRF, Joakim Blomberg

Franska Bukten, Glenn Ingelsson,
mobil: 073-073 22 28
e-post: glenn.ingelsson@franskabukten.se

Om Franska Bukten

På AB Franska Bukten arbetar 7 riksbehöriga OVK besiktningsmän som är uppdaterade på gällande OVK krav och regler. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

Leave a Reply