OVK av självdragsventilation

By 26 november, 2011Nyheter

Självdrag är den enklaste typen av ventilationssystem. Det finns ingen mekanisk fläkt som går kontinuerligt utan det är temperaturskillnaden mellan ute och inne som gör att luftväxlingen fungerar. Ett självdragssystem fungerar bäst vintertid då det är stora skillnader mellan temperaturen inne och ute men ger även erforderlig luftväxling sommartid om system är korrekt utfört.

Självdragssystemet bygger på att uteluft tas sig in genom ventiler eller otätheter i huset. Den förorenade luften evakueras sedan genom självdragskanaler i kök och badrum.

Vid en OVK-besiktningen av ett självdragssystem stöter vi ofta på många brister som måste åtgärdas. Ofta beror dessa inte på att det är fel på själva systemet utan problemet handlar oftast om brukarens okunskap hur systemet fungerar.

Vanliga problem är anslutna fläktar till systemet, igensatta eller helt stängda uteluftsventiler och ombyggda kök och våtutrymmen där självdragssytemet felaktigt byggts om.

Anslutna fläktar får inte förekomma därför att:

Det stoppar självdraget genom att tvärsnittsarean på kanalen minskas.
Det finns stor risk att lukt och fukt trycks över till intilliggande lägenheter.
Fläktar bygger upp ett stort undertryck i lägenheten vilken kan orsaka självdraget vänder i övriga rum.

Tillräcklig uteluft erhålls genom att uteluftsventiler finns installerade i lägenheten. Dessa ska finnas i sov och allrum och kan se ut på mängd olika sätt, som spaltventiler ovan eller under fönstren, som väggventiler eller bakom radiatorerna. Det är viktigt att dessa är öppna så erforderlig mängd uteluft tillförs lägenheten. Många har dessa alltid stängda eftersom de kan ge upphov till kallras och drag. Idag finns en det nyare och bättre ventiler som minimerar dessa risker.

Det finns ingenting tråkigare än att komma till en lägenhet med ett nybyggt kök eller badrum där ventilationen helt har kommit i andra hand. Arkitektritat eller inte, se till att anlita en sakkunnig person inom ventilationsområdet som kan ge råd hur ventilationen ska anpassas till det nya köket eller badrummet.

Leave a Reply