Ida Ice

By 26 mars, 2013Nyheter

AB Franska Bukten utför nu klimat- och energisimuleringar i programmet IDA ICE.

Tidigare har vi utfört våra energiberäkningar i energiberäkningsprogrammet VIP Energy, men systemuppbyggnaderna blir allt mer avancerade och det ställs allt högre energikrav vid nybyggnationer, vilket i sin tur leder till högre krav på energiberäkningsprogrammet.

VIP Energy är mer anpassat för mindre byggnader så som småhus eller något större fastigheter med ett enklare värme- och ventilationssystem. Programmet IDA ICE är mer avancerat och tillåter mer komplexa värme- och ventilationssystem.

IDA ICE är framtaget av företaget EQUA. AB Franska Bukten har stor erfarenhet av klimat- och energiberäkningar och vi är stolta över att vi nu utför beräkningen i ett mer flexibelt energiberäkningsprogrammet. I skrivande stund håller vi på att simulera energianvändningen för en fastighet med en större hotellrörelse och som även innehåller ett par andra verksamheter så som restaurang och utställnings-event.

Har ni frågor angående energiberäkningar, kontakta oss på AB Franska Bukten.

Leave a Reply