Energisnålt boende

By 26 januari, 2012Nyheter

Att bygga energieffektivt har blivit en ny trend. Passivhus och även plusshus ligger högt upp på önskelistan när hus nyproduceras. Passivhus är byggnader som byggs med extra tjock isolering och har en hög täthet. Ett sådant hus har ca 400-500 mm isolering i väggarna vilket kan jämföras med en norm-fastighet på ca 200-250. Plusshusen är också väldigt täta och har ett maxläckage på ca 0,2 l/s,m2 medan ett norm-hus har en täthet på 0,6 l/s,m2.

Ett vanligt begrepp på en fastighets energieffektivitet är energiprestanda. Befintliga byggnader hamnar ofta på ca 120-160 kWh/m2 Atemp medan ett passivhus bör ligga på 15 kWh/m2. Det är således enorma skillnader mellan befintliga byggnader och de energisnåla husen som idag byggs. Detta kanske inte är så konstigt utan ligger i linje med den övriga ständiga förbättringen i samhället.

Det intressanta är dock att fundera över det befintliga beståndet fastigheter. För även om det i alla fall i Stockholmsområdet byggs så det knakar så utgör dessa nyproducerade energieffektiva ändå en mycket liten del av det totala energianvändandet i Sverige. Mer fokus borde således ligga på energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet. Här finns mycket att göra och de potentiella vinsterna i pengar och miljö är massiva.

Så kanske ett energieffektivt boende är viktigare än energisålt byggande.

Leave a Reply