Energideklaration KDF

By 26 november, 2011Nyheter

AB Franska Bukten har fått fortsatt förtroende att utföra energideklarationer åt Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Beställningen omfattar energideklaration av ca 45 st. byggnader som mestadels är belägna på Norra Djurgården. För samtliga byggnader utförs en energibesiktning där klimatskal och installationer besiktigas och utvärderas. I en rapport sammanställs byggnadens tekniska status, energiprestanda och eventuella åtgärdsförslag presenteras.

Leave a Reply