Energianalys av AB Sollentunahems fastigheter är nu avslutad

By 26 april, 2011Nyheter

2011-03-24 avslutade AB Franska Bukten sitt konsultåtagande gällande energianalys av hela AB Sollentunahems fastighetsbestånd.

Uppdraget omfattade 234 st. byggnader, 5 756 st. lägenheter, med en total uppvärmd yta på 598 267 m2 fördelat på 362 004 m2 bostadsyta och 103 052 m2 lokalyta.

Uppdraget genererade totalt ca 450 st. energieffektiviseringsåtgärder.

De installationstekniska åtgärderna svarade för en energibesparing på ca sjutton miljoner kWh, vilket motsvarar ca 20 % av Sollentunahems totala energianvändning, till en installationskostnad av sextio miljoner kronor.

Vi på AB Franska Bukten är mycket nöjda med projektet och samarbetet med Sollentunahem och våra underkonsulter.

Mer information kommer inom kort.

Leave a Reply