Att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad är något som har blivit mycket attraktivt den senaste tiden i Sverige. Miljöcertifieringssystemet baseras på svensk byggpraxis och svenska bygg- och myndighetsregler. Miljöbyggnad går att tillämpa på både nybyggda och befintliga byggnader.
Med detta certifieringssystem får man en god inblick i byggnadens termiska klimat och hur personer upplever den termiska komforten med hjälp av PPD-Index.

I miljöcertifieringssystemet undersöks totalt 16 stycken områden som byggnadens slutbetyg avgörs av. Dessa indikatorer bedömer det mest väsentliga inom energi, material och inomhusklimat.

Vi på Franska Bukten har god kunskap inom följande bedömningsområden:

Indikator 1 – Energianvändning
Indikator 2 – Värmeeffektbehov
Indikator 3 – Solvärmelasttal
Indikator 6 – Radon
Indikator 7 – Ventilationsstandard
Indikator 10 – Termiskt klimat vinter
Indikator 11 – Termiskt klimat sommar

Samtliga bedömningsområden kan få betyget Klassad, Brons, Silver och Guld.
Där betyget Klassad är det absolut lägsta betyg en byggnad kan erhålla.

Vi använder oss av programmet IDA ICE för att bedöma indikatorerna 1, 2, 3, 10 & 11.

Indikator 6 – Radon mätning är något som måste göras på plats. Detta innebär att man placerar ut s.k. radonpuckar i de lägenheter/utrymmen som anses vara mest utsatta för radon i huset. Dessa skall sedan ligga där i minst 2 månader för att sedan inhämtas och skickas på analys.

Kontakta oss om du har några funderingar.

För mer information om miljöbyggnad

Johannes Bergwaahl

070-270 24 13
johannes.bergwaahl@franskabukten.se