AB Franska Bukten erbjuder tjänster inom Miljöbyggnad för både befintliga byggnader samt vid nyproduktion.

SGBC (Sweden Green Building Council) kommer inom kort lansera deras nya certifieringsverktyg kallat Miljöbyggnad iDrift (MBiD). Detta är ett certifieringssystem som tillämpas på befintliga byggnader som är framtaget för fastighetsägare som eftersträvar en hållbar fastighetsförvaltning och vill bidra till en minskad klimatpåverkan.

Det nya certifieringssystemet bygger på ett poängsystem där man efter platsbesök i byggnaden bedömer olika kriterier som berör allt från inomhusklimat och byggtekniska lösningar till byggnadens energisystem och klimatpåverkan.

En byggnad kan certifieras enligt tre betygsnivåer: Brons, Silver eller Guld.
Erhållit betyg grundas helt i antalet poäng som uppnås.

AB Franska Bukten avser att vara bland de första företagen som certifieras för detta verktyg för att kunna erbjuda tjänsten till fastighetsägare som önskar certifiera deras byggnader. AB Franska Bukten kommer erbjuda ett helhetsåtagande åt fastighetsägaren och således sköta allt från ansökningsprocessen till utförandefasen och slutförandet av certifieringen.

Kontakta oss gärna för mer information

För mer information om miljöbyggnad

Jonas Hed

073-821 32 17
jonas.hed@franskabukten.se