Avslutat uppdrag – Energideklarationer Kungliga Djurgårdsförvaltningen

By 26 juni, 2011Nyheter

AB Franska Bukten har nu avslutat sitt konsultåtagande mot Kungliga Djurgårdsförvaltningen gällande energideklarationer av ett 40-tal fastigheter på Djurgården.

Uppdraget försvårarades eftersom samtliga byggnader är märkta som kulturhistoriskt värdefulla och får inte inte förvanskas. Uppdraget genererade trots detta många åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen.

Vi på AB Franska Bukten är mycket nöjda med projektet och samarbetet med Kungliga Djurgårdsförvaltningen och dess personal.

Leave a Reply