Angående Covid-19, Coronaviruset

By 15 april, 2020Nyheter

Franska Bukten följer utvecklingen av virusspridningen i samhället genom allmänna nyheter, via Arbetsmiljöverket och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd. Vi genomför löpande riskbedömningar för vår dagliga operativa verksamhet.
Detta sker genom en utökning av det pågående systematiska arbetsmiljöarbetet, som i detta läge sker dagligen.

För att kunna bedriva vår verksamhet på ett säkert sätt, där vår personal möter våra kunder, boende m.fl., har vi strikta rutiner vad gäller vårt dagliga arbete. När vi utför arbete som innebär besök hos kund så som OVK-besiktning eller energideklaration kan ni känna er trygga.

I kontakt med våra beställare informerar vi om våra dagliga avstämningar och förebyggande rutiner som vår personal agerar enligt i det dagliga arbetet. Vi ger en tydlig information till våra beställare om våra rutiner så att alla skall känna sig trygga.

I vårt dagliga arbete har vi tagit fram skyddsåtgärder som alla i företaget skall följa vid arbeten, i synnerhet vid arbete i lägenheter.

  • Endast symptomfri personal skall vara i tjänst
  • All personal uppdateras löpande gällande våra rutiner och hur de förebygger att smittas och spridning.
  • Vi tar inte i hand och håller avstånd, av respekt för rådande läge.
  • Handskar skall vara på och desinfekteras efter varje enskild lägenhet.
  • Skor – Vi desinfekterar undersula eller skoöverdrag efter varje lägenhet.
  • Vi har med och använder munskydd om den boende vill att vi har på oss det.
  • Interna möten, konferenser och tjänsteresor avbokas till dess att läget stabiliserat sig. Förövrigt minimeras såväl intern som extern kontakt i den mån vi kan.

Våra rutiner bygger på ett samarbete.
Vi förutsätter att alla boende är friska och att de meddelar oss i annat fall.
Är de boende sjuka eller har symptom kommer lägenheten inte besökas.

 

2020-03-16

Ledningen på AB Franska Bukten