FRANSKA BUKTEN

AB Franska Bukten är ett modernt konsult- och serviceföretag inom fastighetsteknik. Vi är i dagsläget 11 medarbetare som främst arbetar med OVK-besiktningar, energiberäkningar, ventilationsservice och entreprenader. Vi arbetar framförallt i Stockholm och kringliggande kommuner men är även verksamma i Uppsalaområdet. Vi har varit verksamma sedan 2008 då vi startade vår verksamhet från lokaler i Franska bukten vid Slussen i Stockholm. Numera har vi kontorslokaler på Magnus Ladulåsgatan vid Södra stationsområdet, Södermalm.

Senaste nytt

Summering av 2014
2015-01-13

2014 var ett händelserikt år på Franska Bukten. Utöver vår befintliga konsultverksamhet startade vi vid årsskiftet 2013/2014 en ny avdelning inom ventilationsområdet som vi kallar för Service/Entreprenad. Henrik Ericsson och Erik Andersson började vid årsskiftet och framåt sommaren expanderade avdelningen ytterligare när vi välkomnade Jonas Hanell och Casper Markström till företaget.

På konsultsidan har vi märkt av en ökad efterfrågan av energiberäkningar och miljöcertifieringar. Den 1 september anställde vi därför Magnus Vorén som närmast kommer från Svenska Besiktningar där han arbetade i 4 år.

Vid årsskiftet 2013/2014 bytte vi lokaler. I samband med den kommande ombyggnaden av Slussen fick vi inte sitta kvar i vår ursprungliga lokal och har därför flyttat till nya lokaler på Magnus Ladulåsgatan vid Södra stationsområdet på Södermalm.

Vi hoppas nu på ett lika händelserikt 2015!

VÅRA TJÄNSTER